podorys
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
ŠTANDARD
BUDOVA
OBCHODNÉ PRIESTORY
blueprint
compas
948
513,5 513,5
1 346
695 738
Počet
nájomcov
1 2 1 2