podorys
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
ŠTANDARD
BUDOVA
OBCHODNÉ PRIESTORY
blueprint
compas
1 018
507 511
563 455
507 285 226
278 229 285 226
1 418
689 729
718 700
689 369 360
349 340 369 360
Počet
nájomcov
1 2 2a 3 4 1 2 2a 3 4