podorys
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
ŠTANDARD
BUDOVA
OBCHODNÉ PRIESTORY
blueprint
compas
sq m
638
sq m
590
Počet
nájomcov
1 1