podorys
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
ŠTANDARD
BUDOVA
OBCHODNÉ PRIESTORY
blueprint
compas
406 389
265 256
795
521
Počet
nájomcov
1 1 2 2